Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

 1. Tento dokument, označovaný ako "Všeobecné obchodné podmienky" (ďalej len "podmienky"), definuje a určuje právne vzťahy a záväzky medzi stranami vznikajúce na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom online platformy bookarazzi.sk (ďalej označované ako "webstránka" alebo "e-shop"). Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
   
 2. V rámci týchto podmienok sa pojmom "predávajúci" označuje spoločnosť ASWADAN s.r.o., registrovaná na adrese Údernícka 4A, 851 01 Bratislava, identifikačné číslo 54796 326, DIČ 2121785677, IČ DPH SK2121785677, zaregistrovaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 162788/B (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci").
   
 3. Pojem "kupujúci" zastupuje fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá realizuje nákup tovaru cez e-shop ako koncový spotrebiteľ alebo podnikateľ.
   
 4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktoré nie sú špecifikované v týchto podmienkach, podliehajú zákonným ustanoveniam zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a súvisiacim právnym predpisom.
   
 5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom, ktoré nie sú špecifikované v týchto podmienkach, podliehajú ustanoveniam zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a súvisiacim právnym predpisom.
   
 6. Termín "tovar" sa vzťahuje na produkty ponúkané prostredníctvom e-shopu bookarazzi.sk.
   
 7. Webová stránka bookarazzi.sk a všetky s ňou spojené práva sú majetkom spoločnosti ASWADAN s.r.o.. Je zakázané používať akýkoľvek obsah, materiál, texty alebo obrázky z tejto stránky. Ani stiahnutie, ani kopírovanie materiálu alebo softvéru neudeluje práva alebo nároky na ich používanie. Reprodukcia, publikovanie, prenos, distribúcia, úprava, vytváranie odvodených diel, predaj alebo akákoľvek forma obchodného využitia obsahu tejto stránky alebo stránky samotnej sú zakázané. Všetok obsah stránky vrátane textov, grafiky, log, ikon, obrázkov a obchodných známok je naším majetkom a je chránený slovenskými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach.
   

PRODUKTY

 1. Produkty ponúkané na stránke bookarazzi.sk sú určené len pre osobnú potrebu. Predávať alebo distribuovať produkty zakúpené alebo inak získané z tejto stránky je zakázané. Predávajúci má právo zrušiť akúkoľvek objednávku alebo upraviť množstvo tovaru v objednávke, ak sa domnieva, že by mohlo dôjsť k porušeniu našich obchodných podmienok.
   
 2. Na webovej stránke sú poskytnuté detailné popisy produktov s cieľom zabezpečiť presné a pravdivé informácie vrátane popisov, obrázkov a cien. Predávajúci sa snaží zobraziť farby produktov čo najautentickejšie, avšak je potrebné brať do úvahy, že skutočný vzhľad farieb môže byť ovplyvnený nastaveniami vášho počítača, preto nie je možné garantovať, že zobrazenie farieb na vašom monitore bude úplne zhodné s farbou reálneho produktu.
   
 3. Napriek snahe predávajúci neručí, že popisy produktov alebo iný obsah na webovej stránke budú vždy presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne a bez chýb. Ak sa zakúpený produkt nezhoduje s jeho popisom na webovej stránke, máte možnosť ho vrátiť v nepoužitom stave. V rámci platnej legislatívy sa predávajúci dištancuje od všetkých výslovných či implicitných záruk týkajúcich sa presnosti informácií na webovej stránke a vyhradzuje si právo kedykoľvek opraviť chyby, nedostatky a aktualizovať informácie bez predchádzajúceho oznámenia.

   

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci si môže objednať tovar nachádzajúci sa v ponuke internetového obchodu bookarazzi.sk správnym a úplným vyplnením objednávky v internetovom obchode alebo zaslaním objednávky formou e-mailu na adresu info@bookarazzi.sk. Webová stránka kupujúceho plynule naviguje cez proces online nákupu prostredníctvom jednoduchých, intuitívnych krokov.
   
 2. Ak si na webovej stránke vyberiete produkt, stačí kliknúť na “PRIDAŤ DO KOŠÍKA” a pokračovať v nakupovaní. Množstvo položiek v košíku môžete ľahko zmeniť priamo v košíku. Ak chcete položku odstrániť, kliknite na ikonu krížika vedľa danej položky. Pre začatie procesu objednávania kliknite na “SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ” na spodku stránky.
   
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí vrátane telefonického kontaktu.
   
 4. Pravdivo a úplne vyplnená objednávka je považovaná za návrh zmluvy. Všetky prijaté elektronické objednávky alebo objednávky zaslané na e-mailovú adresu info@bookarazzi.sk sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
   
 5. V košíku si môžete prezrieť vybrané produkty a ich ceny. Systém vás potom požiada o poskytnutie osobných údajov potrebných na spracovanie objednávky a pridá poštovné podľa hodnoty objednávky a adresy doručenia. Nasleduje výber platobnej metódy.
   
 6. V poslednom kroku môžete svoju objednávku ešte raz prekontrolovať a opraviť akékoľvek chyby pred konečným potvrdením. Pred uskutočnením objednávky je potrebné odsúhlasiť Obchodné podmienky zaškrtnutím príslušného políčka, ktoré sa nachádza na spodku stránky.
   
 7. Na dokončenie objednávky kliknite na “OBJEDNAŤ”. Tým predávajúcemu odosielate objednávku, ktorá reprezentuje váš záujem o kúpu vybraných produktov za uvedenú cenu. Objednávka podlieha schváleniu predávajúcim, ktorý ju môže akceptovať alebo odmietnuť podľa svojich kritérií. Kliknutím na tlačidlo vyjadrujete súhlas s podmienkami a záväzok k platbe podľa zmluvy.
   
 8. Po odoslaní objednávky vám predávajúci zašle súhrn objednávky e-mailom, ktorý bude obsahovať detaily objednávky a ďalšie informácie.
   
 9. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú, pričom potvrdením objednávky predávajúcim vzniká medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva. Automaticky vygenerované oznámenie o prijatí objednávky, ktoré bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.
   

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 1. Kupujúci má možnosť zrušiť objednávku kedykoľvek pred jej konečným potvrdením zo strany predajcu, a to bez nutnosti uvádzať dôvod.
   
 2. Predávajúci môže odmietnuť objednávku alebo jej časť, ak: 
 • objednávka nemôže byť konečne potvrdená (napríklad kvôli nesprávnemu telefónnemu číslu alebo neplatnej e-mailovej adrese),
 • kupujúci v minulosti nevyzdvihol objednaný tovar alebo porušil obchodné podmienky iným spôsobom,
 • ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo došlo k významnej zmene jeho ceny. V takomto prípade bude predajca okamžite kontaktovať kupujúceho, aby sa dohodli na ďalších krokoch. Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, táto suma mu bude vrátená na jeho účet alebo poslaná na adresu ním uvedenú, a to do 15 pracovných dní.
   

KÚPNA CENA

 1. Ceny tovaru sú v internetovom obchode uvádzané v mene EUR vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Celková suma vašej objednávky sa skladá z ceny objednaného tovaru a poplatku za doručenie spôsobom vami zvoleným v objednávkovom procese.
   
 2. Akcia alebo zľava na tovar je v našom obchode zreteľne označená symbolom „ZĽAVA“. Tieto zvýhodnené ceny platia buď do vypredania zásob alebo počas obdobia uvedeného pri jednotlivých zľavnených produktoch. Pri akciovom tovare je vždy uvedená aj pôvodná cena.
   
 3. Kupujúci dostane informáciu o konečnej cene tovaru pri vyplňovaní objednávky, a to ešte pred jej záväzným potvrdením.
   
 4. Faktúra slúži ako doklad o predaji tovaru a je priložená k každej zásielke. Táto faktúra zároveň plní úlohu dodacieho listu.
   

PLATBA ZA NÁKUP

 1. Platbu za nákup môže kupujúci realizovať prostredníctvom služby GoPay, vktorej si zvolí vyhovojúci spôsob úhrady. Suma bude z účtu kupujúceho odpočítaná až po prijatí objednávky. Platbou kupujúci potvrdzuje, že je oprávnený používať platobnú kartu, prostredníctvom ktorej vykonáva platbu. Verifikácia držiteľov platobných kariet je vykonávaná inštitúciami, ktoré tieto karty vydávajú. V prípade, že tieto inštitúcie odmietnu platbu kartou alebo ju z akýchkoľvek dôvodov neautorizujú, predávajúci nepreberá zodpovednosť za meškanie alebo nedodanie vašej objednávky.
   
 2. Faktúra sa považuje za zaplatenú, keď je suma úspešne pripísaná na bankový účet predávajúceho, ktorý je uvedený na faktúre.
   
 3. Upozorňujeme, že všetok tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia a pripísania peňazí na náš účet. V prípade vrátenia alebo refundácie platby za objednávku, tovar opäť prechádza do vlastníctva predávajúceho. Riziko spojené s tovarom prechádza na kupujúceho v momente, keď tovar fyzicky prevezme osobne, alebo osoba, ktorú kupujúci určil ako príjemcu, a ktorá nie je prepravcom.
   
 4. Vprípade ak cena za objednaný tovar nebude uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť, alebo odmietnuť dodanie tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.
   

POŠTOVNÉ A BALNÉ

 1. Predávajúci si neúčtuje základné balné.
   
 2. Cenu dodania tovaru nájdete na: http://bookarazzi.sk/doprava
   

DODANIE TOVARU

 1. Objednávka bude doručená podľa zvoleného spôsobu doručenia. Väčšina objednávok sa expeduje do 24 hodín, ale maximálne do 30 dní od prijatia vašej platby. Objednávky predávajúci vybavuje aodosiela v pracovné dni. Objednávky uskutočnené počas víkendu alebo sviatkov budú spracované nasledujúci pracovný deň. Ak je objednaný tovar vypredaný, predávajúci môže predĺžiť dodaciu lehotu a o tomto informuje zákazníka. Ak sa objednaný tovar už nevyrába, predávajúci o tom informuje zákazníka a vráti zaplatenú sumu alebo preddavok do 14 dní, pokiaľ sa nedohodnú inak.
   
 2. Tovar je doručovaný cez kuriérsku službu Packeta alebo DPD na adresu alebo výdajné miesto podľa voľby v objednávke. Predávajúci nie je zodpovedný za oneskorené doručenie alebo stratu zásielky zavinenú prepravcom alebo nepredvídateľnými prekážkami.
   
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste uvedenom v objednávke. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru, predávajúci má právo na náhradu nákladov spojených s dodaním a môže odmietnuť ďalšie objednávky z dôvodu neprevzatia tovaru. Vlastnícke práva k tovare prechádzajú na kupujúceho po prevzatí a zaplatení kúpnej ceny.
   
 4. Ak sa zásielka vráti ako nedoručená z dôvodov na strane kupujúceho (napr. chybná adresa, zásielka nebola prevzatá), predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom ohľadom ďalšieho postupu. Pri opätovnom odoslaní zásielky bude kupujúcemu doúčtovaná cena za dopravu v rovnakej výške ako pri pôvodnom doručení. Ak bolo poštovné pôvodne zdarma, bude zákazníkovi doúčtovaná cena poštovného podľa spôsobu doručenia.
   
 5. Pri prijímaní vašej objednávky prosím skontrolujte balenie, aby ste zistili, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Hoci prepravné kartóny často vykazujú bežné opotrebovanie, ak zistíte značné poškodenie tovaru, ihneď to oznámte prepravcovi a začnite reklamačný proces. O tejto situácii nás tiež informujte e-mailom na adresu info@bookarazzi.sk.
   
 6. Aby sme mohli poskytnúť rýchlu servisnú starostlivosť, poskytnite predávajúcemu číslo vašej objednávky, vaše meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Uchovajte si prepravné obaly, obalový materiál a poškodený tovar pre potreby kontroly prepravcom, čo umožní rýchle vyriešenie problému.
   

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A VRÁTENIE TOVARU

 1. Veríme, že vám bude objednávka doručená úspešne a budete z nej mať skutočnú radosť. Rozumieme, že ľudia môžu zmeniť názor. Preto máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od fyzického doručenia objednaného tovar.
   
 2. Pre odstúpenie od zmluvy je nutné informovať spoločnosť Aswadan s.r.o. o tejto skutočnosti písomne e-mailom na info@bookarazzi.sk a uviesť jednoznačný zámer odstúpenia od zmluvy. Na vrátenie tovaru použite tento formulár.
   
 3. Pre splnenie termínu odstúpenia od zmluvy je nevyhnutné poslať e-mail pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy. Vprípade odstúpenia od zmluvy, vám predávajúci vráti bezodkladne a nie neskôr než do 14 dní od prijatia nepoužitého vráteného tovaru všetky prijaté platby, vrátane platby za štandardné doručenie (nevzťahuje sa na platbu za dodatočné náklady pri výbere neštandardného spôsobu doručenia). Vrátenie platby bude vykonané takým istým spôsobom, akým bola uskutočnená platba pri pôvodnej transakcii. V žiadnom prípade nebudete znášať poplatky spojené s vrátením platby.
   
 4. Vprípade odstúpenia od zmluvy je nepoužitý tovar zabalený v originálnom obale potrebné doručiť na adresu: Bookarazzi Aswadan Group, Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovensko, a to bezodkladne a v žiadnom prípade nie neskôr než do 14 dní odo dňa oznámenia zámeru odstúpiť od zmluvy. Termín sa považuje za splnený, ak pošlete tovar späť  predtým, než uplynie 14-dňová lehota. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci, rovnako je aj zodpovedný za akékoľvek znehodnotenie tovaru, ktoré bolo výsledkom zaobchádzania nezodpovedajúceho povahe, vlastnostiam a funkčnosti tovaru.
   
 5. Vrátenie použitého alebo rozbaleného tovaru nie je možné.
   

ZÁRUKA TOVARU A REKLAMÁCIA

 1. Kvalitu a obsah zásielky skontrolujte okamžite po jeho doručení. Ak narazíte na poškodenie, ihneď informujte predávajúceho aj prepravcu, pretože neskôr vznesené nároky tohto typu nebudú akceptované.
   
 2. Pri zistení odstrániteľnej vady máte právo na jej bezplatné odstránenie. Po prijatí vašej reklamácie bude bezodkladne vyriešená.
   
 3. Predajca môže rozhodnúť o výmene vadného tovaru za nový namiesto opravy. Ak tovar má neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni jeho normálnemu užívaniu, môžete požiadať o výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Toto právo vám patrí aj v prípade, ak tovar nemôžete riadne užívať kvôli opakovanému výskytu vady po oprave alebo kvôli viacerým vadám.
   
 4. Pre uplatnenie reklamácie nás prosím kontaktujte písomne e-mailom na adresu info@bookarazzi.sk. Použite prosím reklamačný formulár.
   
 5. Po odoslaní reklamačného formulára obdržíte potvrdzujúci e-mail o prijatí vašej reklamácie. Po preskúmaní oprávnenosti a možnosti reklamácie vám zašleme e-mail s pokynmi na doručenie balíčka prostredníctvom služby Packeta na naše náklady. Zabalený produkt na reklamáciu odovzdajte na najbližšom výdajnom mieste Packety podľa inštrukcií z e-mailu. O bezpečnom prijatí balíka na našom sklade vás budeme informovať e-mailom.
   
 6. Vprípade využitia poštovej služby zásielka musí byť doručená spolu s vyplneným tlačivom na reklamáciu na adresu: Bookarazzi Aswadan Group, Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovensko.
   
 7. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu.
   
 8. Spoločnosť ASWADAN s.r.o. sa zaväzuje reklamácie vyriešiť bezodkladne, maximálne však do 30 dní. O výsledku reklamácie bude kupujúci oboznámený e-mailom.
   

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Predávajúci zabezpečuje spracovanie osobných údajov kupujúceho v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho neskoršími zmenami. Pri plnení povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu, keďže sú tieto údaje nevyhnutné na realizáciu zmluvy, v ktorej kupujúci figuruje ako zmluvná strana.
   
 2. Osobné údaje kupujúceho môžu byť predávajúcim spracúvané aj pre marketingové účely na základe súhlasu, ktorý kupujúci poskytol pri objednávaní cez internetový obchod www.bookarazzi.sk, pri registrácii na webovej stránke, alebo inou formou. Tento súhlas je vyjadrený zaškrtnutím príslušného políčka a umožňuje predávajúcemu spracúvať a uchovávať údaje ako meno, priezvisko a e-mailovú adresu pre účely zasielania noviniek, akcií, organizácie súťaží a ich spracovania v informačnom systéme marketingu a súťaží. Súhlas platí do splnenia účelu spracovania a po jeho dosiahnutí zabezpečí predávajúci likvidáciu údajov. Kupujúci môže svoj súhlas odvolať kedykoľvek písomne, buď zaslaním na adresu predávajúceho alebo e-mailom na info@bookarazzi.sk. Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť do 1 mesiaca od jeho doručenia.
   
 3. Predávajúci sa zaväzuje nezdieľať osobné údaje kupujúceho s tretími stranami s výnimkou externých dopravcov, ktorým môžu byť údaje poskytnuté za účelom doručenia tovaru.
   

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodné podmienky sú účinné v znení zverejnenom na webových stránkach internetového obchodu v deň, keď kupujúci odosiela svoju objednávku, pričom ich akceptuje bez akýchkoľvek výhrad.
   
 2. Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto obchodné podmienky.
   
 3. Ak má kupujúci dojem, že došlo k porušeniu jeho práv ako spotrebiteľa, má možnosť podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov požiadať o riešenie sporu cez príslušný orgán alternatívneho riešenia sporov.
   
 4. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti a sú účinné od 1.11.2023.