Ochrana osobných údajov

PREVÁDZKOVATEĽ

Spoločnosť ASWADAN s.r.o., registrovaná na adrese Údernícka 4A, 851 01 Bratislava, identifikačné číslo 54 796 326, DIČ 2121785677, IČ DPH SK2121785677, zaregistrovaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 162788/B je zodpovedná za spracovanie osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi. Správca dbá na dodržiavanie ochrany osobných údajov a súkromia v súlade so slovenskou legislatívou a normami Európskej únie.

ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získavame nasledovne:

  • priamo od kupujúceho pri zadaní objednávky;
  • priamo od záujemcu pri reklamných kampaniach a udalostiach.

ÚVOD

Zaväzujeme sa k ochrane a rešpektovaniu vášho súkromia v súlade s aktuálnymi zákonmi o ochrane osobných údajov. V týchto Zásadách vysvetľujeme, ako a prečo zhromažďujeme vaše osobné údaje, ich použitie a okolnosti, kedy môžeme tieto údaje zdieľať s inými.

ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV

Vaše osobné údaje, zhromaždené so súhlasom, využívame na spracovanie a doručenie vašej objednávky, ako aj na posielanie newsletterov a marketingových materiálov od www.bookarazzi.sk.

ROZSAH SPRACOVANÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ASWADAN, s.r.o. spracúva údaje poskytnuté zákazníkmi, vrátane osobných údajov užívateľov a zákazníkov. Hlavné údaje, ktoré spracúvame, sú tie, ktoré boli poskytnuté pri registrácii alebo objednávaní. Zhromažďujeme údaje ako email, meno, okres alebo krajina a e-mail alebo iný poskytnutý kontakt. Z našej webovej stránky www.bookarazzi.sk zhromažďujeme IP adresy a aktivitu na stránke.

Špeciálne kategórie osobných údajov ako jedinečné identifikátory alebo citlivé údaje nezhromažďujeme ani nespracovávame.

COOKIES

Na stránkach  bookarazzi.sk používame tieto typy cookies - krátke textové súbory ukladané vo vašom prehliadači:

  • Dočasné cookies slúžia napríklad na identifikáciu užívateľa počas prihlásenia. Sú potrebné pre fungovanie našich služieb a pri vypnutí prehliadača sa automaticky odstránia.
  • Permanentné cookies zostávajú v prehliadači aj po vypnutí počítača a slúžia na ukladanie používateľských nastavení pre zvýšenie komfortu používania našich služieb alebo na štatistické a reklamné účely.

Súhlas s používaním cookies dávate kliknutím na príslušné políčko v dolnej lište našej stránky. Nastavenia prehliadača môžete kedykoľvek zmeniť a zakázať používanie cookies, čo však môže obmedziť funkčnosť niektorých častí stránok.

Cookies využívame na prispôsobenie obsahu a na analýzu a štatistické vyhodnocovanie využívania služieb a obsahu.

SÚHLAS

Udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené v týchto Zásadách.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v newsletteri, e-mailom na adresu info@boookarazzi.sk alebo zmenou nastavenia vo vašom profile. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

POSKYTNUTIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Vaše údaje nezdieľame, nepredávame ani neprenajímame tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou spolupracujúcich poskytovateľov služieb a osôb, s ktorými máme zmluvné alebo pracovnoprávne vzťahy.

V prípade právnej povinnosti môžeme vaše údaje poskytnúť na ochranu našich práv alebo v súvislosti s právnym procesom.

POUŽITIE SPROSTREDKOVATEĽOV

Zaručujeme, že sprostredkovatelia dodržiavajú tieto Zásady a ochranné predpisy. Osobné údaje spracúvame v rámci EÚ. V prípade spracovania mimo EÚ zabezpečíme dodržanie štandardov EÚ. O zmene sprostredkovateľa vás budeme informovať na stránke www.bookarazzi.sk.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje uchovávame po dobu potrebnú na splnenie účelu ich spracovania. Po tomto období ich bezpečne likvidujeme. Údaje môžeme spracovávať aj na štatistické účely, v takom prípade budú anonymizované.

VAŠE PRÁVA

Máte právo na prístup k vašim údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo právo namietať proti spracúvaniu.

ZMENY ZÁSAD

Môžeme kedykoľvek upraviť tieto Zásady. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na www.petratoth.sk. V prípade podstatných zmien vás budeme informovať e-mailom alebo na našej stránke.

SŤAŽNOSTI NA ORGÁN DOHĽADU

Ak nie ste spokojní so spracovaním vašich údajov, obráťte sa najprv na adresu info@bookarazzi.sk.

V prípade pokračujúcej nespokojnosti máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.